Maharishi Vedvyas compiled eighteen Puranas. Three of these Puranas – Shrimad Bhagwat Mahapurana, Vishnupurana, and Garuda purana have been […]